Hoppa till innehåll

Svensk Handel ifrågasätter det snabba införandet av miljözon 3 i centrala Stockholm, utan rimlig tid för förberedelse och omställning.

leveranskedja.jpg

Replik till debattartikeln: ”Låt det kosta att bryta mot miljözon 3”

I SvD den 19/3 uttrycker Lisette Hallström, vd för Movebybike, att det bör bli ekonomiskt kännbart att bryta mot reglerna när miljözon 3 införs i centrala Stockholm. Hon undrar även vem som har fört fram synpunkter på att transporterna kommer att bli dyrare och att tidsplanen är för snäv.  

Svaret på de två frågorna är att vi är ett flertal branschorganisationer, med närmare 18 000 medlemsföretag och över 180 000 anställda verksamma i Stockholm, som tillsammans har tagit fram en konsekvensanalys där bland många andra punkter både dyrare transporter och en snäv tidsplan lyfts.

Inledningsvis vill vi självfallet betona att vi håller med Movebybike om vikten av regelefterlevnad för att främja konkurrens på lika villkor. Det är också riktigt att bolag som Movebybike är bra då det gäller mindre transporter. De transporter som berörs av nuvarande förslag är dock de som levererar varor till butiker, hotell och restauranger samt kontor i det utpekade området. Transporter på flera ton som inte går att ta på en cykel eller en mindre elbil.

Det råder inte några tvivel om att vi är mitt i en omfattande och nödvändig omställning och vi står bakom grundambitionen att förbättra luftkvaliteten. Det vi främst ifrågasätter är den snabba implementeringen av zonen, utan rimlig tid för förberedelse och omställning.

För att få en miljözon att bli verkningsfull behöver näringslivet tillsammans med staden kartlägga vad som finns och vad som eventuellt saknas och behövs. Idag, och med största säkerhet även om nio månader, saknas den mängd elfordon, laddstationer och chaufförer som behövs för att klara transporterna i det utpekade området. Brister som kommer att leda till högre priser eller uteblivna transporter vilket medför att det blir betydligt kostsammare att befinna sig i zonen än i andra områden. Med det kan man säga att det kommer att bli ekonomiskt kännbart med miljözon klass 3, men inte på det sätt som Lisette Hallström hoppas på. Att det inte ens finns elturistbussar på marknaden är ett annat exempel på varför tidsplanen är för snäv.

En gemensam tidplan behöver därför sättas, vilken gör det möjligt att genomföra en omställning som leder till ett bra samhälle ur både miljöns, invånarnas och näringslivets perspektiv. Vi har lyft förslag på att tillsammans identifiera hinder för omställningen och adressera dessa snarare än att drastiskt dra undan mattan för företag. Med en gemensam insats kan vi även ta hänsyn till den ekonomiska och sociala hållbarheten. Något som är minst lika viktigt som luftkvaliteten. Tyvärr har det ansvariga borgarrådet varit ovillig till en konstruktiv diskussion och anser att det inte är politikens ansvar att lösa näringslivets problem – trots att problemet i detta fall är en politisk konstruktion.

Förslaget riskerar, i sin nuvarande form, att påtagligt försämra Stockholm citys näringslivsklimat, arbetsmarknad och attraktivitet. Försvagas näringslivet försämras även företagens omställningskraft till en verkligt hållbar mobilitet. 

Anna Wallén, näringspolitisk chef, Visita
Anna Grönlund, branschchef och vice vd, Sveriges Bussföretag
Martin Kits, chef näringspolitik och opinions­bildning, Svensk Handel
Tina Thorsell, samhällspolitisk chef, Transport­företagen
Thomas Byström, Företagarna

presskontakt-3.jpg

Presskontakt

Är du journalist och vill komma i kontakt med Svensk Handel? Kontakta vår pressjour

Hej! Hitta rätt genom att söka och filtrera listan. Sortera som det passar!
Vald kategori
Valt ämne
Sortera efter
Kosmetika, tomma forpackningar.jpeg

Låt inte producenter ducka ansvar för återvinning, Naturvårdsverket

DebattartikelNaturvårdsverket måste ha de resurser som behövs för att alla producenter ska ta ansvar för insamling och återvinning av sina förpackningar.
riksdagslogo-16x9.png

Stoppa utnyttjandet av person­uppgifter

DebattartikelSöktjänster på nätet har blivit nyckel­verktyg för kriminella. Regeringen måste stoppa detta utnyttjande av lagstiftningen.
second-hand-klader.jpg

Sänk momsen på second hand, regeringen

DebattartikelGenom att sänka momsen på second hand-produkter skapas incitament för att utvidga och utveckla second handförsäljningen.
leveranskedja.jpg

Miljözon slår mot företagen i city

DebattartikelSvensk Handel ifrågasätter det snabba införandet av miljözon 3 i centrala Stockholm, utan rimlig tid för förberedelse och omställning.
anders-svensson-sofia-larsen-1709747340.png

Handeln är redo att ta ledartröjan i den gröna omställningen

DebattartikelHandelsföretagen har både kraft och vilja att ta ledarskapet i den gröna omställningen.
umea-fontan.png

Handeln är en viktig aktör i den gröna omställningen

DebattartikelMed ett brett och attraktivt utbud av handel ökar platsens attraktionskraft.
falun-gata.png

”Omöjligt samtidigt som konsumtionen minskar”

DebattartikelMånga butiker i Dalarna, som redan idag har utmaningar till följd av det ekonomiska läget, riskerar nu att behöva stänga sina verksamheter.
gagata.jpg

Inflationshyror hotar jobb inom handel och besöksnäring

DebattartikelFöretag och jobb står på spel inom våra branscher och vi ser redan hur konkurserna ökar till följd av en dysfunktionell lokalhyresmarknad.

Håll dig uppdaterad med Svensk Handels nyhetsbrev

Få koll på de viktigaste nyheterna som rör dig som handlare. Varannan vecka skickar vi ut ett nyhetsbrev där vi samlar vägledningar, förmåner och de senaste rapporterna som hjälper dig som handlare i din vardag. Registrera dig redan idag!

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev kommer vi att behandla dina personuppgifter. Här kan du läsa mer om vår behandling och dina rättigheter.