Hoppa till innehåll

Remissvar angående en inre marknad för digitala tjänster

Remissyttrande angående En inre marknad för digitala tjänster – kompletteringar och ändringar i svensk rätt SOU 2023:39. Er ref: Fi2023/02280

remisser-900.jpg

Svensk Handel, som är handelsföretagens intresseorganisation och före­träder 9 000 små, medelstora och stora företag med nära 250 000 med­arbetare, får med anledning av remissen anföra följande:

Allmänna synpunkter

Svensk Handel tackar för möjligheten att inkomma med svar på rubricerat slutbetänkande och ansluter i alla delar med Svenskt Näringslivs remissyttrande.

Kommentarer i korthet

Svensk Handel vill i detta sammanhang passa på att framföra följande. Svensk Handel har drivit frågan kring införandet av DSA utifrån såväl ett företagar- som ett konsumentperspektiv. När en konsument köper en vara online från en säljare i tredje land och det inte finns någon representant för säljaren på den inre marknaden, har konsumenten i praktiken inget skydd. Marknadskontrollmyndigheter kan inte bedriva en effektiv marknadskontroll mot 3:e-landssäljare. Det finns en uppenbar risk för att skadliga produkter införs på den inre marknaden med bristande konsumentskydd som följd, piratkopierade produkter och risk att produkter inte efterlever hållbarhetskrav. Ytterst leder detta till en risk för snedvridning av konkurrens på den inre marknaden och bidrar till att fler osäkra och ej hållbara produkter cirkulerar på den inre marknaden. Samtidigt är det viktigt att betona att denna brist på produktsäkerhetskrav kan inverka negativt på konsumenters hälsa och välbefinnande.

jolanda-girzl.jpg

Jolanda Girzl

Näringspolitisk expert

magnus-nikkarinen.jpg

Magnus Nikkarinen

Näringspolitisk expert

Hej! Hitta rätt genom att söka och filtrera listan. Sortera som det passar!
Vald kategori
Valt ämne
Sortera efter
remisser-900.jpg

Remissvar angående EU-kommissionens förslag på revidering av Avfallsdirektivet

RemissvarRemissyttrande gällande EU-kommissionens förslag på revidering av Avfallsdirektivet (2008/98/EG). Er ref:KN2023/03699
remisser-900.jpg

Remissvar angående engångsprodukter och nedskräpningsavgifter

RemissvarRemiss av Naturvårdsverkets hemställan om ändring i förordningen (2021:996) om engångsprodukter och förordning (2021:1002) om nedskräpningsa
remisser-900.jpg

Remissvar angående en inre marknad för digitala tjänster

RemissvarRemissyttrande angående En inre marknad för digitala tjänster – kompletteringar och ändringar i svensk rätt SOU 2023:39. Er ref: Fi2023/0228
remisser-900.jpg

Remissvar angående Ändrade vägavgifter inom eurovinjettsamarbetet

RemissvarAngående remiss av promemorian Ändrade vägavgifter inom eurovinjettsamarbetet. Diarienummer: Fi2030/02125
remisser-900.jpg

Remissvar angående förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning

RemissvarRemissyttrande från Svensk Handel om Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning SOU 2023:38
remisser-900.jpg

Remissvar angående förslag till EU-förordning om leksakers säkerhet

RemissvarSvensk Handels remissyttrande angående förslaget om EU-förordning om leksakers säkerhet. Er ref: Fi2022/02631
remisser-900.jpg

Remissyttrande angående ändring av direktiv om vägfordons mått och vikt

RemissvarAngående remiss av kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av direktiv (EG) nr 96/53/EG om vägfordons
remisser-900.png

Remissvar angående förslag till föreskrifter vid försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

RemissvarSvensk Handels remissvar angående Folkhälsomyndighetens förslag till föreskrifter om utformningen av egenkontrollprogram vid försäljning av

Håll dig uppdaterad med Svensk Handels nyhetsbrev

Få koll på de viktigaste nyheterna som rör dig som handlare. Varannan vecka skickar vi ut ett nyhetsbrev där vi samlar vägledningar, förmåner och de senaste rapporterna som hjälper dig som handlare i din vardag. Registrera dig redan idag!

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår personuppgiftspolicy.