Hoppa till innehåll

När regeringen presenterade klimathandlingsplanen pekades näringslivet ut som motorn i den gröna omställning som ska leda till noll nettoutsläpp av växthusgaser 2045. Det är mycket glädjande eftersom det hos företagen finns en kraft och vilja som tar sin utgångspunkt i att omställningen skapar möjligheter.

anders-svensson-sofia-larsen-1709747340.png

Debattartikel i Market 2024-03-06

När vi i dagarna under D-Congress samlar ledare för den digitala handeln på Svenska Mässan i Göteborg kommer det att bli en manifestation för hur handeln tar ledarskap i denna omställning.

Tvärtemot vad som ofta hävdas behöver övergången till ett hållbart samhälle inte enbart innebära uppoffringar. I stället ger den oss möjligheter att utveckla vårt samhälle. Vi är övertygade om att det går att kombinera omställning med ekonomisk tillväxt.

I diskussionen om hur omställningen ska gå till nämns ofta sektorer som industrin, energiproduktion, transportsektorn och skogen. Det är dags att också fokusera på handeln och människors konsumtion. Inom handeln arbetar 600 000 människor som dagligen möter i princip alla vuxna människor i Sverige. För oss som driver företag inom handeln är en sak tydlig: människor vill göra rätt och använda sin konsumtion för att bidra till omställningen.

En färsk hållbarhetsundersökning från Svensk Handel visar att 7 av 10 konsumenter anser att det är viktigt att företaget de handlar från arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor. Trots detta finns en tendens att underskatta handelns betydelse för den gröna omställningen.

Handeln står exempelvis för hela 11 procent av BNP och 14 procent av skatteintäkterna men får endast 0,34 procent av de statliga forskningsanslagen. Det är orimligt. Forskning och ny kunskap och innovationer behövs för att accelerera omställningen mot en grön ekonomi.

Handeln har alltid varit en bransch med ett starkt engagemang i både lokalsamhället och i bredare samhällsfrågor. I många handelsföretag är fokus på hållbarhetsarbete en självklarhet.

Men vi vill, kan och ska göra ännu mer. Svensk Handel, med 9 000 medlemsföretag, har beslutat att ännu mer aktivt agera för att samla handeln, skapa plattformar för att utbyta erfarenheter och driva på politiken att våga vara ännu mer offensiv.

Vi kommer att agera på fyra områden som kommer att bli avgörande för branschens möjligheter att lyckas.

  1. Det första är att vi påskyndar utvecklingen mot en cirkulär ekonomi. Använda produkter blir till nya material och produkter återanvänds så ofta det går. För handeln är detta en stor omställning som också innehåller stora möjligheter eftersom tillverkade produkter kan säljas flera gånger. Vi ser också hur second hand-marknaden ökar snabbt. Högt på agendan hos handelns företag ligger därför att utveckla cirkulära affärsmodeller. Här kan politiken påskynda utvecklingen – i offentliga upphandlingar och genom att sänka skatten på reparationer och sänka momsen på begagnade varor. En cirkulär skatteväxling där skatterna sänks på arbete och beskattning av använda produkter och höjs på det som skadar miljön skulle driva på utvecklingen.

  2. Det andra området handlar om transporter och frakt. Det är i dag ett av de områden som har störst klimatpåverkan och gäller såväl handelns inköp som leveranser. Inom transportsektorn sker en snabb elektrifiering och handeln har, som stora köpare av transporter, möjligheter att ställa krav på hållbara transporter. Tyvärr står idag eldrivna lastbilar på parkeringsplatser eftersom det saknas tillräckligt med el och infrastruktur för att ladda bilarna. Här måste politiken skapa förutsättningar för att företagens omställning mot fossilfria transporter ska slå igenom med full kraft.

  3. För det tredje har handeln stort inflytande som kravställare vid inköp. Förutom transporter gäller detta givetvis våra produkters klimatpåverkan. Målet måste vara att undvikbar klimat- och miljöpåverkan fasas ut.

  4. För det fjärde kommer vi att uppmuntra konsumenterna att handla mer klimatsmart. Här blir det också tydligt att en starkare gemensam berättelse om den gröna omställningen skulle kunna bidra till att stärka konsumenternas medvetna val.

Klimatomställningen kan inte vänta och vi måste alla agera. Rätt hanterat innebär omställningen stora möjligheter för Sverige. Att handeln flyttar fram sina positioner och ser omställningen som en väg till framtida konkurrenskraft är tydligt. Om politiken menar allvar med orden om att näringslivet ska driva omställning och bidraget med goda förutsättningar finns potential för mycket stora framsteg.

Handeln är redo att ta ledartröjan.

Sofia Larsen, vd Svensk Handel
Anders Svensson, ordförande Svensk Handel

 

presskontakt-3.jpg

Presskontakt

Är du journalist och vill komma i kontakt med Svensk Handel? Kontakta vår pressjour

Hej! Hitta rätt genom att söka och filtrera listan. Sortera som det passar!
Vald kategori
Valt ämne
Sortera efter
Kosmetika, tomma forpackningar.jpeg

Låt inte producenter ducka ansvar för återvinning, Naturvårdsverket

DebattartikelNaturvårdsverket måste ha de resurser som behövs för att alla producenter ska ta ansvar för insamling och återvinning av sina förpackningar.
riksdagslogo-16x9.png

Stoppa utnyttjandet av person­uppgifter

DebattartikelSöktjänster på nätet har blivit nyckel­verktyg för kriminella. Regeringen måste stoppa detta utnyttjande av lagstiftningen.
second-hand-klader.jpg

Sänk momsen på second hand, regeringen

DebattartikelGenom att sänka momsen på second hand-produkter skapas incitament för att utvidga och utveckla second handförsäljningen.
leveranskedja.jpg

Miljözon slår mot företagen i city

DebattartikelSvensk Handel ifrågasätter det snabba införandet av miljözon 3 i centrala Stockholm, utan rimlig tid för förberedelse och omställning.
anders-svensson-sofia-larsen-1709747340.png

Handeln är redo att ta ledartröjan i den gröna omställningen

DebattartikelHandelsföretagen har både kraft och vilja att ta ledarskapet i den gröna omställningen.
umea-fontan.png

Handeln är en viktig aktör i den gröna omställningen

DebattartikelMed ett brett och attraktivt utbud av handel ökar platsens attraktionskraft.
falun-gata.png

”Omöjligt samtidigt som konsumtionen minskar”

DebattartikelMånga butiker i Dalarna, som redan idag har utmaningar till följd av det ekonomiska läget, riskerar nu att behöva stänga sina verksamheter.
gagata.jpg

Inflationshyror hotar jobb inom handel och besöksnäring

DebattartikelFöretag och jobb står på spel inom våra branscher och vi ser redan hur konkurserna ökar till följd av en dysfunktionell lokalhyresmarknad.

Håll dig uppdaterad med Svensk Handels nyhetsbrev

Få koll på de viktigaste nyheterna som rör dig som handlare. Varannan vecka skickar vi ut ett nyhetsbrev där vi samlar vägledningar, förmåner och de senaste rapporterna som hjälper dig som handlare i din vardag. Registrera dig redan idag!

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev kommer vi att behandla dina personuppgifter. Här kan du läsa mer om vår behandling och dina rättigheter.