Hoppa till innehåll

Handeln befinner sig i en lågkonjunktur. Hushållens minskade konsumtionsutrymme i kombination med en svag krona skapar stora utmaningar för svenska handelsföretag. Regeringens agerande har så här långt inte underlättat situationen nämnvärt.

sofia-larsen-4.jpg
Arbetsgivaravgifterna måste sänkas

Debattartikel, införd i GP 27/8 2023

Intrycket är att man underskattar handelns betydelse för såväl jobb som företagande. Branschen är en av näringslivets största arbetsgivare och mer än var tionde person som arbetar i Sverige gör så inom handeln.

I dessa prövande tider för handeln lanserar nu Svensk Handel ett nytt näringspolitiskt program, som tydliggör förslag som på kort och lång sikt skulle förbättra villkoren för handeln, och därmed hela den svenska ekonomin.

Vi behöver stärka handelns internationella konkurrenskraft. När konkurrensen är global spelar de nationella regelverken och kostnaderna allt större roll. Har vi högre arbetskraftskostnader, högre skatter eller hårdare regler än vår omvärld, så påverkar det möjligheten att driva handelsföretag negativt.

Det måste vara lätt att driva företag

– Arbetsgivaravgifterna måste sänkas så att företag får ökad förmåga att anställa. Svenska företag betalar i dag nära 200 miljarder mer per år i arbetskraftskostnader än övriga OECD-länder.
Sofia Larsen
vd Svensk Handel

– Regler behöver vara ändamålsenliga, proportionerliga och effektiva för att det ska vara lätt att driva företag.

– Framgångsrikt hållbarhetsarbete har stor potential att ge konkurrensfördelar för företag. Det förutsätter att lagstiftning och internationella riktlinjer utformas så att de bejakar företagens konkurrenskraft, samtidigt som de stödjer och uppmuntrar företagens hållbarhetsinsatser.

Beslut och regleringar inom hållbarhetsområdet behöver ske på hög internationell nivå och att implementeringen sker utan att försämra svensk konkurrenskraft.

Momsen på second-handprodukter bör avskaffas. Att produkter som återbrukas idag beskattas två gånger är både ologiskt och orimligt om vi strävar mot ökad cirkularitet.

Sverige har flest antal anmälda stölder per invånare i EU och varje år stjäls det för cirka 8,5 miljarder kronor från svenska butiker.
Martin Kits
chef för näringspolitik och opinion Svensk Handel

Det är också viktigt att det tas krafttag för en trygg och säker handel. Trygga och säkra handelsplatser för handlare, personal och besökare är en förutsättning för handelns utveckling, men tyvärr går utvecklingen åt fel håll. Sverige har flest antal anmälda stölder per invånare i EU och varje år stjäls det för cirka 8,5 miljarder kronor från svenska butiker.

Mängdrabatten måste avskaffas

Upprepad brottslighet bör bestraffas hårdare snarare än mildare. Straffskärpning bör införas för återfallsförbrytare. 10 000 fler poliser behöver rekryteras de kommande 10 åren. En grundambition måste vara att Sverige når EU-snittet gällande polistäthet.

Svensk Handel och våra medlemsföretag har högt ställda förväntningar på regeringen. Det är dags att börja leva upp till dessa. Vårt näringspolitiska program kan hjälpa till att visa vägen till att stärka konkurrenskraften för svenska handelsföretag.

Sofia Larsen, vd Svensk Handel

Martin Kits, chef för näringspolitik och opinion Svensk Handel

presskontakt-3.jpg

Presskontakt

Är du journalist och vill komma i kontakt med Svensk Handel? Kontakta vår pressjour

martin-kits2-1677241776.jpg

Martin Kits

Chef Näringspolitik och opinionsbildning

Hej! Hitta rätt genom att söka och filtrera listan. Sortera som det passar!
Vald kategori
Valt ämne
Sortera efter
Kosmetika, tomma forpackningar.jpeg

Låt inte producenter ducka ansvar för återvinning, Naturvårdsverket

DebattartikelNaturvårdsverket måste ha de resurser som behövs för att alla producenter ska ta ansvar för insamling och återvinning av sina förpackningar.
riksdagslogo-16x9.png

Stoppa utnyttjandet av person­uppgifter

DebattartikelSöktjänster på nätet har blivit nyckel­verktyg för kriminella. Regeringen måste stoppa detta utnyttjande av lagstiftningen.
second-hand-klader.jpg

Sänk momsen på second hand, regeringen

DebattartikelGenom att sänka momsen på second hand-produkter skapas incitament för att utvidga och utveckla second handförsäljningen.
leveranskedja.jpg

Miljözon slår mot företagen i city

DebattartikelSvensk Handel ifrågasätter det snabba införandet av miljözon 3 i centrala Stockholm, utan rimlig tid för förberedelse och omställning.
anders-svensson-sofia-larsen-1709747340.png

Handeln är redo att ta ledartröjan i den gröna omställningen

DebattartikelHandelsföretagen har både kraft och vilja att ta ledarskapet i den gröna omställningen.
umea-fontan.png

Handeln är en viktig aktör i den gröna omställningen

DebattartikelMed ett brett och attraktivt utbud av handel ökar platsens attraktionskraft.
falun-gata.png

”Omöjligt samtidigt som konsumtionen minskar”

DebattartikelMånga butiker i Dalarna, som redan idag har utmaningar till följd av det ekonomiska läget, riskerar nu att behöva stänga sina verksamheter.
gagata.jpg

Inflationshyror hotar jobb inom handel och besöksnäring

DebattartikelFöretag och jobb står på spel inom våra branscher och vi ser redan hur konkurserna ökar till följd av en dysfunktionell lokalhyresmarknad.

Håll dig uppdaterad med Svensk Handels nyhetsbrev

Få koll på de viktigaste nyheterna som rör dig som handlare. Varannan vecka skickar vi ut ett nyhetsbrev där vi samlar vägledningar, förmåner och de senaste rapporterna som hjälper dig som handlare i din vardag. Registrera dig redan idag!

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev kommer vi att behandla dina personuppgifter. Här kan du läsa mer om vår behandling och dina rättigheter.