Hoppa till innehåll

Den 10 oktober presenterade Stockholms trafikborgarråd Lars Strömgren, MP, planerna på att införa miljözon klass 3 i delar av Stockholms city med start den 31 december 2024. I en debattartikel riktar Svensk Handel tillsammans med ledande branschföreträdare skarp kritik mot planerna.

korsning-16x9.png
Korsningen Regeringsgatan/Mäster Samuelsgatan (Foto: Anders Wiklund/TT)

Debattartikel införd i SvD 231012

Att vi är mitt i en omfattande och nödvändig omställning råder det ingen oenighet om och vi står bakom grund­ambitionen att förbättra luftkvaliteten. Vi ifrågasätter dock om det som har presenterats är en lösning som kommer att leda till det målet. Omställningen är viktigare än symbol­politik och nuvarande förslag riskerar att slå hårt mot näringslivet och därigenom viktiga arbets­tillfällen.

Med den snäva tidplanen som är presenterad är risken stor att det kommer att saknas tillräcklig tillgång till rätt klassade fordon för att täcka de transporter som butiker, hotell och restauranger samt kontor i det utpekade området är beroende av. Oavsett blir det dyrare transporter, då elektriska lätta och tunga lastbilar är väsentligt dyrare än sina diesel­drivna motsvarigheter. Och en stor del av den tänkta nyttan kan gå om intet i och med att rutter inte längre kan optimeras. Därutöver kommer det bli fler transporter för att transportera samma mängd gods som i dag, då elektriska lätta lastbilar tappar lastvikt på grund av batterierna. Då har vi inte heller nämnt turist­bussarna som inte heller skulle få tillträde. Det finns i dag inga ändamåls­enliga turist­bussar som lever upp till kraven i miljö­zonen, vilket försvårar för de som vill resa till Stockholm klimat­smart i en fossilfri turistbuss.

Som lök på laxen saknas i dag nödvändig laddinfrastruktur eller ens tillräcklig kapacitet i ledningarna. Laddinfrastruktur för tyngre fordon har dessutom andra säkerhetskrav än den för person­fordon varför det blir svårt att lösa laddplatser inom aktuellt område. Om tanken är att laddning ska ske på annan plats så innebär det att andra områden och kommuner får ta kostnaderna för Stockholms ambitioner.

bensinfri_zon.svg
Den tänkta miljözonen (Bild: SvD)

Den snäva tidsplanen kan också medföra att stadens ambition att city ska vara ett grönt vardagsrum där både invånare och besökare flanerar på gator och torg kan gå om intet, då det inte finns något att besöka, om varor och gods inte kan levereras i tillräcklig mängd. Kultur­verksamheter, hotell och butiker riskerar därmed att få ett mindre kundunderlag med den konsekvensen att de lägger ned eller väljer att flytta. För kontors­byggnaderna minskar attraktiviteten också betydligt om utbudet i omgivningen minskar. Parallellerna till pandemi­åren är tydliga då staden tömdes på liv och stads­kärnan tappade 50 procent av sin omsättning. Arbets­tillfällen riskerar att gå förlorade i butiker, restauranger, hotell och kultur­verksamheter. Det är branscher som är viktiga för att skapa arbets­tillfällen och instegs­jobb för unga och utrikes födda.

Att införa Sveriges striktaste miljözon, i det som är Sveriges näringslivs­tätaste kluster, riskerar att leda till snedvriden konkurrens, då villkoren för företagande i detta område försämras och fördyras jämfört med övrigt näringsliv i Stockholm, regionen och landet i övrigt. Det är därför anmärkningsvärt att det saknas såväl konsekvens­analyser för verksamheter inom området som en samhälls­ekonomisk analys.

Slutligen så är det, vad Lars Strömgren än önskar, inte politiken som driver utveckling och i förlängningen kommer att möjliggöra omställningen. Det är närings­livet som kommer att stå för lösningarna och vi kan lova att det inte står ett hemligt garage med fulländad teknik som gömts undan tills politiken kräver att den tas fram. Omställningen och hållbarhet är i dag en konkurrens­fördel för alla företag och det är snarare en kapplöpning om att kunna presentera lösningar först.

Det hade varit mer smakfullt med en gemensam ambition där aspekter som teknik­utveckling, investerings­möjligheter och utbyggnad av nödvändig laddinfrastruktur vägts in. Då hade vi kunnat samverka för att genomföra en omställning som leder till ett bra samhälle ur både miljöns, invånarnas och näringslivets perspektiv.

Anna Wallén, näringspolitisk chef, Visita
Anna Grönlund, branschchef och vice vd, Sveriges Bussföretag
Martin Kits, chef näringspolitik och opinions­bildning, Svensk Handel
Tina Thorsell, samhällspolitisk chef, Transport­företagen
Thomas Byström, regionchef Företagarna Stockholms län

presskontakt-3.jpg

Presskontakt

Är du journalist och vill komma i kontakt med Svensk Handel? Kontakta vår pressjour

Hej! Hitta rätt genom att söka och filtrera listan. Sortera som det passar!
Vald kategori
Valt ämne
Sortera efter
regelkrangel-1920x1080-webben.png

Att följa krångliga regelverk kostar svenska företag mer än 377 miljarder kronor

DebattartikelRegeringen har ett gediget arbete framför sig när den ska ta itu med ett decenniums krångelinflation.
nina-o-henrik-16x9-1698410623.png

Kontrollera restauranger för att komma åt brottslighet

DebattartikelOm kommunerna utvidgar sina kontroller av kött till restauranger ökar möjligheterna att komma åt organiserad brottslighet.
korsning-16x9.png

Feltänkt med ny miljözon i Stockholm

DebattartikelStockholm planerar att införa miljözon klass 3 i delar av Stockholms city. Svensk Handel riktar skarp kritik mot planerna.
shopping-second-hand.jpg

Regeringen måste samla branschens aktörer i frågan om textilavfall

DebattartikelAtt regeringen väljer att föregå EU-kommissionen i frågan om cirkulär hantering av textil och textilavfall är taktlöst.
matpriserna-debatt.jpg

"Be Sveriges handlare om ursäkt, politiker"

DebattartikelNu är facit här. Partiledarna har haft fel om matpriserna. En ursäkt skulle vara på sin plats!
sofia-martin-gp.jpg

Stärk handelns konkurrenskraft med sänkta arbetsgivaravgifter

DebattartikelHandeln befinner sig i en lågkonjunktur. Regeringens agerande har så här långt inte underlättat situationen nämnvärt.
henrik-butik.jpg

Om M menar allvar bör inte arbetsgivaravgifterna höjas

DebattartikelREPLIK: Svenska företag betalar mycket höga arbetsgivaravgifter och arbetskraftskostnaderna ligger 40 procent över det europeiska snittet.
debatt-aftonbladet-ehandel.jpg

Utan fria returer tar utländska företag över

DebattartikelREPLIK. Svenska handelsföretag ligger i framkant när det kommer till att arbeta aktivt med hållbarhetsfrågor.

Håll dig uppdaterad med Svensk Handels nyhetsbrev

Få koll på de viktigaste nyheterna som rör dig som handlare. Varannan vecka skickar vi ut ett nyhetsbrev där vi samlar vägledningar, förmåner och de senaste rapporterna som hjälper dig som handlare i din vardag. Registrera dig redan idag!

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår personuppgiftspolicy.