Checklistor

Systematiskt säkerhetsarbete

Här hittar du checklistor att följa 
för att öka tryggheten i din butik.

Beräkna brottsrisk