Säkerhetscenter

Här kan du anmäla säkerhetshändelser,
få koll på vilka företag som skickar ut
bluffakturor och få råd och tips om hur
du kan arbeta med säkerhet i din butik.

Beräkna brottsrisk

Checklistor

Systematiskt säkerhetsarbete

Här hittar du checklistor att följa 
för att öka tryggheten i din butik.