Arbetsgivarguiden

Visa Arbetsgivarguiden som:
 • Coronaviruset
 • Anställning
 • Avsluta anställning
 • Personuppgifter
 • Diskriminering
 • Arbetstid
 • Löner
 • Arbetsmiljö
 • Ledighet
 • Sjukdom och rehabilitering
 • Företaget och facket
 • Överlåta verksamhet
 • Försäkringar
 • Steg-för-steg-guider
 • Arbetsgivarnyheter
 • Kollektivavtal
 • Blanketter och dokument
 • Beställ kollektivavtal
 • Kurser
 • SH Play

Coronaviruset

Frågor och svar – korttidsarbete

Återgång till arbete på arbetsplatsen

Distansarbete

Vaccination mot covid-19

Steg-för-steg-guider

Centrala kollektivavtal om korttidsarbete

Korttidsarbete (inkl. mallar) Detaljhandelsavtalet, Lager- och E-handelsavtalet, Glassavtalet och Städavtalet

Korttidsarbete (inkl. mallar) Handelns tjänstemannaavtal, tjänstemän inom detaljhandeln (DT-avtalet), apoteksanställda och Systembolaget

Korttidsarbete (inkl. mallar) SRAT

Semester (särskild information)

Arbetsmiljö (särskild information)

Sjukdom (särskild information)

Pensioner och försäkringar (särskild information)

Information in English

Anställning

Steg-för-steg-guide: Att anställa

Innan du anställer

När du anställer

Anställningsformer

Att anställa minderåriga

Att anställa utländsk medborgare

Anställda som transporterar gods eller personer

Lojalitetsplikt

Konkurrensklausuler

Anställdas uppfinningar

Statliga anställningsstöd

Avsluta anställning

Steg-för-steg-guide: Arbetsbristuppsägningar (med kollektivavtal)

Steg-för-steg-guide: Arbetsbristuppsägningar (utan kollektivavtal)

Steg-för-steg-guide: Att hantera misskötsamhet

Uppsägning på grund av arbetsbrist

Uppsägning på grund av personliga förhållanden (personliga skäl)

Avskedande

Uppsägningstid – när arbetsgivaren säger upp en tillsvidareanställd

Uppsägningstid – när en tillsvidareanställd säger upp sig

Överenskommelse om anställningens upphörande

Avsluta tidsbegränsad anställning

Avsluta provanställning

Avsluta anställning vid pension eller vid hel sjukersättning

Intyg och betyg till den anställde som slutar sin anställning

Löner

Årlig lönerevision

Löner enligt Detaljhandelsavtalet

Företagsnära lönebildning

Att sätta lön

Ob-ersättning

Övertidsersättning och ersättning vid mertid

Ersättning för jourtid

Ersättning för beredskapstjänst

Traktamenten och andra ersättningar

Helglön

Löneavdrag

Sjuklön

Föräldralön

Tvist om lön eller annan ersättning

Arbetsmiljö

Steg-för-steg-guide: Systematiskt arbetsmiljöarbete

Vem gör vad i arbetsmiljöarbetet?

Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Vanliga risker i handeln

När olyckan är framme

Arbetsplatsens utformning

Arbetsmiljöverkets tillsyn

Utlandsarbete

Användbara länkar

Ledighet

Steg-för-steg-guide: Föräldraledighet

Steg-för-steg-guide: Att hantera studieledighet

Semester

Föräldraledighet

Studieledighet

Ledighet för fackliga förtroendemän

Permission

Ledighet av trängande familjeskäl

Ledighet för närståendevård

Ledighet för att bedriva näringsverksamhet

Ledighet för tjänstgöring och anställning inom försvaret

Övrig ledighet

Företaget och facket

Steg-för-steg-guide: Att förhandla med facket

Informera facket

Förhandla med facket

Olika slags förhandlingar

Vems tolkning gäller vid lönetvist och tvist om arbetsskyldighet?

Facklig förtroendeman

Utvecklingsavtalet – facklig information på betald tid m.m.

Inhyrd arbetskraft och entreprenad

Konfliktinformation

Steg-för-steg-guider

Att anställa

Arbetsbristuppsägningar (med kollektivavtal)

Arbetsbristuppsägningar (utan kollektivavtal)

Att hantera misskötsamhet

Misstanke om trakasserier och sexuella trakasserier på arbetsplatsen

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Föräldraledighet

Att hantera studieledighet

Arbetsgivarens arbete med arbetsanpassning och rehabilitering

Att förhandla med facket

Övergång av verksamhet

Kollektivavtal

;