Arbetsgivarguiden

Visa Arbetsgivarguiden som:
 • ”Nya LAS” m.m.
 • Coronaviruset
 • Anställning
 • Avsluta anställning
 • Övrigt anställning
 • Diskriminering
 • Arbetstid
 • Löner
 • Arbetsmiljö
 • Ledighet
 • Sjukdom och rehabilitering
 • Företaget och facket
 • Överlåta verksamhet
 • Försäkringar
 • Steg-för-steg-guider
 • Arbetsgivarnyheter
 • Kollektivavtal
 • Blanketter och dokument
 • Beställ kollektivavtal
 • Kurser
 • SH Play
 • Information in English

Anställning

Steg-för-steg-guide: Att anställa

Innan du anställer

När du anställer

Information om anställningsvillkor

Anställningsformer

Att anställa minderåriga

Distansarbete

Utlandsarbete

Att anställa utländsk medborgare

Begäran om högre sysselsättningsgrad eller annan anställningsform

Anställning av inhyrda (från 1 oktober 2022)

Anställning hos annan arbetsgivare

Statliga anställningsstöd

Avsluta anställning

Steg-för-steg-guide: Arbetsbristuppsägningar (med kollektivavtal)

Steg-för-steg-guide: Arbetsbristuppsägningar (utan kollektivavtal)

Steg-för-steg-guide: Att hantera misskötsamhet

Uppsägning på grund av arbetsbrist

Uppsägning på grund av personliga förhållanden (personliga skäl) (till 30 september 2022)

Uppsägning på grund av personliga förhållanden (personliga skäl) (från 1 oktober 2022)

Avskedande

Uppsägningstid – när arbetsgivaren säger upp en tillsvidareanställd

Uppsägningstid – när en tillsvidareanställd säger upp sig

Överenskommelse om anställningens upphörande

Avsluta tidsbegränsad anställning

Avsluta provanställning

Avsluta anställning vid pension eller vid hel sjukersättning

Intyg och betyg till den anställde som slutar sin anställning

Övrigt anställning

Friskvårdsförmån

Personuppgifter

Skydd för visselblåsare

Lojalitetsplikt

Företagshemligheter

Konkurrensklausuler

Anställdas uppfinningar

Korttidsarbete

Anställda som transporterar gods eller personer

Löner

Årlig lönerevision

Löner enligt Detaljhandelsavtalet

Att sätta lön

Ob-ersättning

Övertidsersättning och ersättning vid mertid

Ersättning för jourtid

Ersättning för beredskapstjänst

Traktamenten och andra ersättningar

Helglön

Löneavdrag

Sjuklön

Föräldralön

Klädförmåner

Friskvårdsförmån

Tvist om lön eller annan ersättning

Arbetsmiljö

Steg-för-steg-guide: Systematiskt arbetsmiljöarbete

Vem gör vad i arbetsmiljöarbetet?

Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Vanliga risker i handeln

När olyckan är framme

Arbetsplatsens utformning

Arbetsmiljöverkets tillsyn

Utlandsarbete

Användbara länkar

Ledighet

Steg-för-steg-guide: Föräldraledighet

Steg-för-steg-guide: Att hantera studieledighet

Semester

Föräldraledighet

Studieledighet

Ledighet för fackliga förtroendemän

Permission

Ledighet av trängande familjeskäl

Ledighet för närståendevård

Ledighet för att bedriva näringsverksamhet

Ledighet för tjänstgöring och anställning inom försvaret

Övrig ledighet

Företaget och facket

Steg-för-steg-guide: Att förhandla med facket

Informera facket

Förhandla med facket

Olika slags förhandlingar

Vems tolkning gäller vid lönetvist och tvist om arbetsskyldighet?

Facklig förtroendeman

Utvecklingsavtalet – facklig information på betald tid m.m.

Inhyrd arbetskraft och entreprenad

Konfliktinformation

Försäkringar

Vilka avtalsförsäkringar ska jag teckna för mina anställda?

Vilket stöd får en anställd som är sjukskriven?

Vilket stöd får en anställd som är föräldraledig?

Vilket stöd får en anställd för kompetensutveckling?

Vilket stöd får en anställd som är uppsagd?

Vilket stöd får en anställd som skadar sig på jobbet?

Vilket stöd får en anställd som går i pension?

Vilket stöd får anhöriga till en omkommen anställd?

Steg-för-steg-guider

Att anställa

Arbetsbristuppsägningar (anställda som omfattas av kollektivavtal)

Arbetsbristuppsägningar (anställda som ej omfattas av kollektivavtal)

Att hantera misskötsamhet

Misstanke om trakasserier och sexuella trakasserier på arbetsplatsen

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Föräldraledighet

Att hantera studieledighet

Arbetsgivarens arbete med arbetsanpassning och rehabilitering

Att förhandla med facket

Övergång av verksamhet

Kollektivavtal

;