Arbetsgivarguiden

Visa Arbetsgivarguiden som:
 • Anställning
 • Avsluta anställning
 • Personuppgifter
 • Diskriminering och jämställdhet
 • Arbetstid
 • Löner
 • Arbetsmiljö
 • Ledighet
 • Sjukdom och rehabilitering
 • Företaget och facket
 • Överlåta verksamhet
 • Försäkringar
 • Utlandstjänstgöring
 • Steg-för-steg-guider
 • Arbetsgivarnyheter
 • Kollektivavtal
 • Blanketter och dokument
 • SH Play
 • Anställ klokt – e-learning

Anställning

Steg-för-steg-guide: Att anställa

Innan du anställer

Nyanställning

Anställningsformer

Yrkespraktik

Att anställa minderåriga

Att anställa utländsk medborgare

Yrkesförarkompetens

Konkurrensklausuler

Arbetstagares uppfinningar

Statliga anställningsstöd

FAQ Anställning

Avsluta anställning

Steg-för-steg-guide: Arbetsbristuppsägningar (med kollektivavtal)

Steg-för-steg-guide: Arbetsbristuppsägningar (utan kollektivavtal)

Steg-för-steg-guide: Att hantera misskötsamhet

Uppsägning på grund av arbetsbrist

Uppsägning på grund av personliga förhållanden

Avskedande

Uppsägningstid

Den anställde säger upp sig

Avsluta tidsbegränsad anställning

Avsluta provanställning

Pension och sjukdom

Intyg till a-kassan och betyg

FAQ Avsluta anställning

Löner

Årlig lönerevision

Löner enligt Detaljhandelsavtalet

Företagsnära lönebildning

Att sätta lön

Ob-ersättning

Övertidsersättning

Ersättning för jourtid

Ersättning för beredskapstjänst

Traktamenten

Helglön och helgersättning

Löneavdrag

Sjuklön

Föräldralön

Lönetvist

Klädförmåner

Arbetsmiljö

Steg-för-steg-guide: Systematiskt arbetsmiljöarbete

Grundläggande skyldigheter

Förebyggande arbetsmiljöarbete

Skyddskommitté och skyddsombud

Arbetsutrustning

Lokaler

När olyckan är framme

Utlandsarbete

Inspektioner och överträdelser

FAQ Arbetsmiljö

Ledighet

Steg-för-steg-guide: Föräldraledighet

Steg-för-steg-guide: Att hantera studieledighet

Semester

Föräldraledighet

Studieledighet

Övrig ledighet

Ledighet för fackliga förtroendemän

Ledighet för tjänstgöring och anställning inom försvaret

FAQ Ledighet

FAQ Semester

Sjukdom och rehabilitering

Steg-för-steg-guide: Arbetsgivarens rehabiliteringsarbete

Frånvaro pga sjukdom dag 1-14

Rehabiliteringskedjan

Vem gör vad i rehabiliteringsarbetet?

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

Samverkan med facket

Ansvarsgränser

Arbetstagarens ansvar att medverka i rehabilitering

Alkohol och droger

Rättsfall

FAQ Sjukdom och rehabilitering

Företaget och facket

Steg-för-steg-guide: Att förhandla med facket

Informera facket

Förhandla med facket

Konfliktinformation

Vems tolkning gäller?

Entreprenadfrågor

Utvecklingsavtalet

Facklig förtroendeman

Inhyrd arbetskraft

Steg-för-steg-guider

Att anställa

Arbetsbristuppsägningar (med kollektivavtal)

Arbetsbristuppsägningar (utan kollektivavtal)

Att hantera misskötsamhet

Misstanke om trakasserier och sexuella trakasserier på arbetsplatsen

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Föräldraledighet

Att hantera studieledighet

Arbetsgivarens rehabiliteringsarbete

Att förhandla med facket

Kollektivavtal

;