Kollektivavtal

Detaljhandelsavtalet

Detaljhandelsavtalet

Lager- och E-handelsavtalet

Lager- och E-handelsavtalet

Handelns tjänstemannaavtal

Handelns tjänstemannaavtal

DT-avtalet

DT-avtalet

Apoteksavtalet

Apoteksavtalet

Tillämpningsanvisningar Apoteksavtalet

Tillämpningsanvisningar Apoteksavtalet

Optikeravtalet

Optikeravtalet

Restaurang- och caféavtalet

Restaurang- och caféavtalet

Städavtalet

Städavtalet

Ledaravtalet

Ledaravtalet

Handel & Metallavtalet

Handel & Metallavtalet

Radio-, TV-, data- och elektronikteknikeravtalet

Radio-, TV-, data- och elektronikteknikeravtalet

Trävaruhandelsavtalet

Trävaruhandelsavtalet

Systembolagsavtalet

Systembolagsavtalet

Forex-avtalet

Forex-avtalet

Glassföretagsavtalet

Glassföretagsavtalet

Tillämpning av Partihandelsavtalet § 5

Tillämpning av Partihandelsavtalet § 5

Arbetsmiljöavtalet

Arbetsmiljöavtalet

Utvecklingsavtalet

Utvecklingsavtalet

Handels fackliga studieverksamhet

Handels fackliga studieverksamhet

Omställning i handeln

Omställning i handeln

Avtal om konkurrensklausuler i anställningsavtal

Avtal om konkurrensklausuler i anställningsavtal

Avtal om arbetstagares uppfinningar

Avtal om arbetstagares uppfinningar

Retail industry collective agreement

Retail industry collective agreement

Warehouse and E-commerce collective agreement

Warehouse and E-commerce collective agreement

Salaried employees collective agreement

Salaried employees collective agreement