Kollektivavtal

Detaljhandelsavtalet

Detaljhandelsavtalet

Lager- och E-handelsavtalet

Lager- och E-handelsavtalet

Handelns tjänstemannaavtal

Handelns tjänstemannaavtal

DT-avtalet

DT-avtalet

Apoteksavtalet

Apoteksavtalet

Tillämpningsanvisningar Apoteksavtalet

Tillämpningsanvisningar Apoteksavtalet

Optikeravtalet

Optikeravtalet

Restaurang- och caféavtalet

Restaurang- och caféavtalet

Städavtalet

Städavtalet

Ledaravtalet

Ledaravtalet

Handel & Metallavtalet

Handel & Metallavtalet

Radio-, TV-, data- och elektronikteknikeravtalet

Radio-, TV-, data- och elektronikteknikeravtalet

Trävaruhandelsavtalet

Trävaruhandelsavtalet

Systembolagsavtalet

Systembolagsavtalet

Forex-avtalet

Forex-avtalet

Glassföretagsavtalet

Glassföretagsavtalet

Tillämpning av Partihandelsavtalet § 5

Tillämpning av Partihandelsavtalet § 5

Arbetsmiljöavtalet

Arbetsmiljöavtalet

Utvecklingsavtalet

Utvecklingsavtalet

Huvudavtalet (arbetare)

Huvudavtalet (arbetare)

Huvudavtalet (tjänstemän)

Huvudavtalet (tjänstemän)

Handels fackliga studieverksamhet 2023

Handels fackliga studieverksamhet 2023

Handels fackliga studieverksamhet 2022

Handels fackliga studieverksamhet 2022

Avtal om koncerngemensamma visselblåsarfunktioner med Unionen

Avtal om koncerngemensamma visselblåsarfunktioner med Unionen

Omställning i handeln

Omställning i handeln

Avtal om konkurrensklausuler i anställningsavtal

Avtal om konkurrensklausuler i anställningsavtal

Avtal om arbetstagares uppfinningar

Avtal om arbetstagares uppfinningar

Retail industry collective agreement

Retail industry collective agreement

Warehouse and E-commerce collective agreement

Warehouse and E-commerce collective agreement

Salaried employees collective agreement

Salaried employees collective agreement