Kollektivavtal

NYTT Detaljhandelsavtalet

NYTT Detaljhandelsavtalet

NYTT Lager- och E-handelsavtalet

NYTT Lager- och E-handelsavtalet

NYTT Handelns tjänstemannaavtal

NYTT Handelns tjänstemannaavtal

NYTT DT-avtalet

NYTT DT-avtalet

NYTT Apoteksavtalet

NYTT Apoteksavtalet

Tillämpningsanvisningar Apoteksavtalet

Tillämpningsanvisningar Apoteksavtalet

NYTT Optikeravtalet

NYTT Optikeravtalet

NYTT Restaurang- och caféavtalet

NYTT Restaurang- och caféavtalet

NYTT Städavtalet

NYTT Städavtalet

NYTT Ledaravtalet

NYTT Ledaravtalet

NYTT Handel & Metallavtalet

NYTT Handel & Metallavtalet

NYTT Radio- TV- data- och elektronikteknikeravtalet

NYTT Radio- TV- data- och elektronikteknikeravtalet

NYTT Trävaruhandelsavtalet

NYTT Trävaruhandelsavtalet

NYTT Systembolagsavtalet

NYTT Systembolagsavtalet

NYTT Forex-avtalet

NYTT Forex-avtalet

NYTT Glassföretagsavtalet

NYTT Glassföretagsavtalet

Tillämpning av Partihandelsavtalet § 5

Tillämpning av Partihandelsavtalet § 5

Arbetsmiljöavtalet

Arbetsmiljöavtalet

Utvecklingsavtalet

Utvecklingsavtalet

NYTT Handels fackliga studieverksamhet

NYTT Handels fackliga studieverksamhet

Omställning i handeln

Omställning i handeln

Avtal om konkurrensklausuler i anställningsavtal

Avtal om konkurrensklausuler i anställningsavtal

Avtal om arbetstagares uppfinningar

Avtal om arbetstagares uppfinningar

NEW Retail industry collective agreement

NEW Retail industry collective agreement

NEW Warehouse and E-commerce collective agreement

NEW Warehouse and E-commerce collective agreement

NEW Salaried employees collective agreement

NEW Salaried employees collective agreement