Kollektivavtal

Sidan uppdateras vartefter att nya kollektivavtal tecknas.

NYTT Detaljhandelsavtalet

NYTT Detaljhandelsavtalet

NYTT Lager- och E-handelsavtalet

NYTT Lager- och E-handelsavtalet

NYTT Handelns tjänstemannaavtal

NYTT Handelns tjänstemannaavtal

NYTT DT-avtalet

NYTT DT-avtalet

NYTT Apoteksavtalet

NYTT Apoteksavtalet

Tillämpningsanvisningar Apoteksavtalet

Tillämpningsanvisningar Apoteksavtalet

NYTT Optikeravtalet

NYTT Optikeravtalet

Restaurang- och caféavtalet

Restaurang- och caféavtalet

NYTT Städavtalet

NYTT Städavtalet

Ledaravtalet

Ledaravtalet

Handel & Metallavtalet

Handel & Metallavtalet

NYTT Radio- TV- data- och elektronikteknikeravtalet

NYTT Radio- TV- data- och elektronikteknikeravtalet

Trävaruhandelsavtalet

Trävaruhandelsavtalet

Systembolaget

Systembolaget

NYTT Forex-avtalet

NYTT Forex-avtalet

Glassföretagsavtalet

Glassföretagsavtalet

Tillämpning av Partihandelsavtalet § 5

Tillämpning av Partihandelsavtalet § 5

Arbetsmiljöavtalet

Arbetsmiljöavtalet

Utvecklingsavtalet

Utvecklingsavtalet

NYTT Handels fackliga studieverksamhet

NYTT Handels fackliga studieverksamhet

Omställning i handeln

Omställning i handeln

Avtal om konkurrensklausuler i anställningsavtal

Avtal om konkurrensklausuler i anställningsavtal

Avtal om arbetstagares uppfinningar

Avtal om arbetstagares uppfinningar

Retail industry collective agreement

Retail industry collective agreement

Warehouse and E-commerce collective agreement

Warehouse and E-commerce collective agreement

Salaried employees collective agreement

Salaried employees collective agreement