Kollektivavtal

Sidan uppdateras vartefter att nya kollektivavtal tecknas.

NYTT Detaljhandelsavtalet

NYTT Detaljhandelsavtalet

NYTT Lager- och E-handelsavtalet

NYTT Lager- och E-handelsavtalet

Handelns tjänstemannaavtal

Handelns tjänstemannaavtal

DT-avtalet

DT-avtalet

Apoteksavtalet

Apoteksavtalet

Tillämpningsanvisningar Apoteksavtalet

Tillämpningsanvisningar Apoteksavtalet

Optikeravtalet

Optikeravtalet

Tillämpning av Partihandelsavtalet § 5

Tillämpning av Partihandelsavtalet § 5

Restaurang- och caféavtalet

Restaurang- och caféavtalet

Städavtalet

Städavtalet

Ledaravtalet

Ledaravtalet

Handel & Metallavtalet

Handel & Metallavtalet

Elektronikteknikeravtalet

Elektronikteknikeravtalet

Trävaruhandelsavtalet

Trävaruhandelsavtalet

Systembolaget

Systembolaget

Forex-avtalet

Forex-avtalet

Glassföretagsavtalet

Glassföretagsavtalet

Arbetsmiljöavtalet

Arbetsmiljöavtalet

Utvecklingsavtalet

Utvecklingsavtalet

NYTT Handels fackliga studieverksamhet

NYTT Handels fackliga studieverksamhet

Omställning i handeln

Omställning i handeln

Avtal om konkurrensklausuler i anställningsavtal

Avtal om konkurrensklausuler i anställningsavtal

Avtal om arbetstagares uppfinningar

Avtal om arbetstagares uppfinningar

Retail industry collective agreement

Retail industry collective agreement

Warehouse and E-commerce collective agreement

Warehouse and E-commerce collective agreement

Salaried employees collective agreement

Salaried employees collective agreement