Hoppa till innehåll

Förändringar i vissa kollektivavtalade försäkringar

Svenskt Näringsliv, LO och PTK har den 26 juni 2023 kommit överens om förändringar i vissa kollektivavtalade försäkringar.

Den övre åldersgränsen för att anställda ska komma i fråga för vissa försäkringsförmåner höjs från 65 till 66 år i:

  • Huvudavtalet för tjänstemän (Omställnings- och kompetensstöd, kompletterande arbetslöshetsersättning samt avgångsersättning)

  • Sjukförsäkringen för arbetare (AGS)

  • Arbetsskadeförsäkringen för arbetare och tjänstemän (TFA),

  • Tjänstegrupplivförsäkringarna för arbetare och tjänstemän (TGL), samt

  • Pensionsplanen ITP:s särskilda bestämmelser vid utlandstjänstgöring för tjänstemän (ITP-utland).

Genom överenskommelsen sker en anpassning till att åldersgränserna i det allmänna socialförsäkringssystemet höjdes per den 1 januari 2023.

Parterna har även kommit överens om en ny beräkning för livränta i arbetsskadeförsäkringen (TFA) som betalas efter 66 års ålder.

För Huvudavtalet för tjänstemän, sjukförsäkringen (AGS) och arbetsskadeförsäkringen (TFA) gäller den höjda åldersgränsen retroaktivt från den 1 januari 2023.

Avseende tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) samt ITP-utland gäller höjningen från den 1 juli 2023.

För arbetsgivare som är medlemmar i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv (t.ex. i Svensk Handel) och som omfattas av kollektivavtal kan överenskommelsen komma att innebära en ökad premiekostnad i två fall:

  • Fr.o.m. den 1 juli 2023 ska, för tjänstemän som skickas på utlandstjänstgöring och för vilka arbetsgivaren ska teckna en individuell tjänstepensionsförsäkring i Alecta, premieinbetalning göras till dess tjänstemannen fyller 66 år (i dag 65 år).

  • Fr.o.m. den 1 januari 2025 ska premieinbetalningen som avser förmånerna enligt Huvudavtalet för tjänstemän (Omställnings- och kompetensstöd, kompletterande arbetslöshetsersättning samt avgångsersättning) göras fram till att tjänstemannen fyller 66 år (i dag 65 år).

Överenskommelsen innehåller även nya principer för prissättning för företag som inte är medlemmar i något arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv men som ändå tecknar försäkringarna.

Håll dig uppdaterad med Svensk Handels nyhetsbrev

Få koll på de viktigaste nyheterna som rör dig som handlare. Varannan vecka skickar vi ut ett nyhetsbrev där vi samlar vägledningar, förmåner och de senaste rapporterna som hjälper dig som handlare i din vardag. Registrera dig redan idag!

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår personuppgiftspolicy.